skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop
Inspirat En L’Startup Weekend

Inspirat en l’Startup Weekend

Detalls

  • Client: Universitat de Girona, Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, Universitat de Barcelona i Consell Comarcal del Maresme (Xarxa d’Innovció Social del Vallès)
  • Any d’inici: 2013 (1a edició)
  • Any que finalitza: 2019 (última edició)
  • Documents adjunts: Fitxa descriptiva servei Startup Weekend

Descripció i èxits aconseguits

L’objectiu és generar interès per l’emprenedoria, abordant reptes socials, ambientals, culturals, econòmics, etc. des d’iniciatives innovadores. Les StartUp Weekends consisteixen en un treball intensiu de tres dies, seguint la metodologia d’aprendre creant (learn by doing). Durant la dinamització cada participant aprèn-practica: eines per engegar una start-up social, treball en equip multidisciplinari, treball col·laboratiu i autogestionat, retroalimentació de les idees i projectes; tutoria social i emprenedora.

Tipus clients: Universitats, Administració pública

Èxits aconseguits:

  • Metodologia Startup Weekend adaptada per Calidoscoop en diferents contexts i formats: Social Startup Meeting, amb UB i Alumni UB per a projectes d’emprenedoria social; Weekend Challenge, amb Tecnocampus Mataró per a projectes d’emprenedoria tecnològica i disseny; Girona Weekend {temps per emprendre}, amb la UdG, i el Social Weekend Vallès amb la mateixa Xarxa d’Innovació Social del Vallès
  • 10 edicions realitzades
  • Més de 300 participants acompanyats
  • Més de 70 idees treballades
  • Evolució cap a Jornades doctorials transfrontereres
Back To Top
X