skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop
Mirada De La Internacionalització Des De L’ESSCoop

Mirada de la Internacionalització des de l’ESSCoop

Detalls

  • Client: Ateneu La Col·lectiva – Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet
  • Any d’inici: 2018
  • Any que finalitza: 2018

Descripció i èxits aconseguits

Elaboració d’un programa (accions posposades) de formacions i acompanyament en internacionalització i nous mercats destinat als usuaris i beneficiaris de l’Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet. Les formacions estan dividides en quatre sessions de 3h cadascuna mentre l’acompanyament depèn de les necessitats particulars dels usuaris.

  • Tipus de clients que acostumen a contractar aquest servei: administració pública i entitats privades

Èxits aconseguits:

  • Sensibilitzar a les empreses de l’economia social a l’obertura internacional.
  • Motivar a les organitzacions a donar el pas a l’enxarxament internacional a través de la intercooperació.
  • Dotar d’eines i recursos per la internacionalització i l’obertura comercial: nous mercats, nous productes, nous models de negoci, etc.

Imatges relacionades

Back To Top
X