skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop
TurismESS, Cap A Una Nova Cultura Del Turisme A Barcelona

TurismESS, cap a una nova cultura del turisme a Barcelona

Detalls

Descripció i èxits aconseguits

Per tal de contribuir a fer de Barcelona una ciutat referent en el turisme sostenible i de qualitat, durant el 2021 Calidsocoop hem desenvolupat el projecte “TurismESS, cap a una nova cultura del turisme a Barcelona”, un programa transversal d’impuls a iniciatives emprenedores en l’àmbit del turisme conscient, sostenible, responsable i/o inclusiu, posant especial atenció en els projectes que s’impulsin sota els principis i valors de l’economia social i solidària (ESS). El projecte ha estat co-finançat per l’Ajuntament de Barcelona a través del programa de subvencions “Impulsem el que fas”. Activitats en el marc del projecte:

 •  Taules Territorials, espais de debat generats per compartir diagnòstic i visions amb relació als reptes i necessitats pròpies dels agents i del territori en l’àmbit del turisme. Els agents que van participar d’aquestes Taules Territorials tenien visions tant des de la vessant pública (equips tècnics municipals), com des de la vessant privada-cooperativa-comunitària (agents socials, agents experts en turisme, consum sostenible i ESS, comunitat educativa, urbanisme…).
 •  Hackatons de TurismESS, eveniments adreçats a persones emprenedores que volguessin impulsar iniciatives de turisme sostenible i responsable; a projectes turístics ja existents que volguessin desplegar noves línies d’activitat vinculades al turisme sostenible i responsable, i a la ciutadania activa que hi estigués interessada. L’objectiu era generar idees que ajudessin a fomentar un turisme conscient, sostenible, responsable i inclusiu donant resposta als reptes identificats a les Taules Territorials.
 • Jornada de Networking: Arran les Hackatons es va detectar la necessitat de les participants d’establir sinergies entre les diferents iniciatives de turisme sostenible de la ciutat, per això, el 17 de novembre van celebrar unaJornada de Networking a la Lleialtat Santsenca, on van generar un espai perquè les iniciatives del sector poguessin intercanviar experiències i necessitats, així com procurar assentar unes bases de cara a articular una xarxa de turisme sostenible amb valors de l’ESS a la ciutat.
 • Acompanyaments empresarials, oferint una formació i assessorament especialitzat a aquelles iniciatives que van participar de les Hackatons, procurant facilitar eines específiques als projectes per tal que es consolidin i contribuir a incrementar l’impacte social dels projectes.
 • Guia de recursos per promoure el turisme sostenibleun recurs per acompanyar en el camí de l’emprenedoria i l’enfortiment socioempresarial.

Després d’aquesta experiència, la voluntat de Calidoscoop és seguir cercant recursos i treballant col·laborativament per augmentar el pes de l’ESS en un sector estratègic a la ciutat com és el turisme.

 • Tipus de clients que acostumen a contractar aquest servei: Administració pública, agents experts i professionals en turisme,  agents experts en consum sostenible i ESS

Èxits aconseguits

 • 2 Taules Territorials on es van identificar 25 reptes
 • 2 Hackatons on es van obtenir més de 100 idees d’activitats i accions en relació al turisme sosteible a la ciutat
 • Jornada de Networking en la que es van assentar unes bases de cara a articular una xarxa de turisme sostenible amb valors de l’ESS a la ciutat
 • 2 sessions formatives i 4 acompanyaments empresarials personalitzats
 • Redacció de la Guia de recursos per promoure el turisme sostenible
Back To Top
X