skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop

CALIDOSCOOP, SCCL, és una societat cooperativa catalana limitada, amb CIF F65923385, número al Registre de Cooperatives 14.233. El seu domicili és el carrer Casp, núm. 43, baixos 1a, de Barcelona (08010).

Contacte: info@calidoscoop.coop

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que s’hi contenen són titularitat exclusiva de CALIDOSCOOP, SCCL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al web, CALIDOSCOOP, SCCL, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i el seu sol esment o l’aparició al web no implica l’existència de drets sobre aquestes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

CALIDOSCOOP, SCCL, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

CALIDOSCOOP, SCCL, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

CALIDOSCOOP, SCCL, tampoc no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, CALIDOSCOOP, SCCL, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent-hi text, imatges, àudio i/o vídeo sense l’autorització escrita de CALIDOSCOOP, SCCL.

Tot aquell usuari o tercer que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus d’enllaç o hipervincle que connecti o traslladi al de CALIDOSCOOP, SCCL, o a les pàgines que el componen, haurà de notificar-ho prèviament a CALIDOSCOOP, SCCL, i obtenir-ne l’autorització corresponent.

Back To Top
X