skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop

Canalitzem i catalitzem el potencial dels agents que actuen com a motors de desenvolupament econòmic i social en el territori.

Enfocament i Valors:

Calidoscoop és una cooperativa sense afany de lucre que compta amb el suport i reconeixement de les principals plataformes representatives de l’economia social i cooperativa a Catalunya.

Compromesos amb la societat

Actuem des d’una visió hol·lística entenent l’entorn com un sistema. Contribuïm a la construcció d’una societat més integradora, equitativa i partícip del seu propi desenvolupament econòmic i social.

Experiència i coneixement

La nostra expertesa en la dinamització territorial de l’economia social i cooperativa ens permet actuar com a corretja de transmissió d’actuacions replicables i escalables.

Apoderament del territori

Acompanyem el territori, en tant que protagonista, desplegant polítiques i actuacions que permetin provocar un efecte multiplicador dels recursos endògens.

Empatia

Ens fem propers a les realitats de les persones per ajudar a donar resposta a les actuals necessitats econòmiques i socials.

Cooperació

Ens visualitzem com a node de xarxes i generem aliances com a valor de complementarietat en l’execució d’accions. Des de la complicitat amb els agents, treballem de forma coordinada i personalitzada, atents a la seva realitat.

Tendències

Prestem especial atenció a les tendències de país, europees i globals en matèria d’innovació social, aportant creativitat, dinamisme i elements diferenciadors a la nostra missió i visió.

Back To Top
X