skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a CALIDOSCOOP, SCCL, les dades personals sol·licitades i que són necessàries per al desenvolupament de l’activitat de la cooperativa.

A CALIDOSCOOP, SCCL, hem adoptat les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals d’acord amb la legislació vigent.

Les dades facilitades per la persona interessada a CALIDOSCOOP, SCCL, a través dels diferents formularis en paper o web, hauran de ser verídiques, exactes i actualitzades.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, posem a disposició de la persona interessada la informació següent:

Tractament CLIENTS
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb els clients
Descripció de la categoria Persones amb les quals es manté una relació comercial com a clients
Licitud del tractament El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual participa la persona interessada o per a l’aplicació a petició d’aquesta de mesures precontractuals.

El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (gestió comercial).

Vegeu clàusula informativa Clients.

Categoria de les dades personals Els necessaris per al manteniment de la relació comercial: facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic.

D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic.

Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments.

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals Administració tributària.

Bancs i entitats financeres.

Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria.

Col·laboradors/proveïdors que presten el servei en nom de l’organització.

Proveïdor de manteniment de serveis informàtics.

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Tractament CONTACTES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb clients potencials.
Descripció de la categoria Persones amb les quals es busca o sol·liciten mantenir una relació comercial com a client.
Licitud del tractament La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a la finalitat específica.

Vegeu clàusula informativa Contactes.

Categoria de les dades personals Els necessaris per a la promoció comercial de l’empresa.

D’identificació: nom i cognoms, adreça postal, telèfon, correu electrònic.

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals No es preveu.
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Proveïdor manteniment serveis informàtics.
Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Un any des de l’últim contacte.

 

Tractament TREBALLADORS/ES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació laboral amb les persones treballadores.
Descripció de la categoria Persones que treballen per al responsable del tractament.
Licitud del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (contractes, nòmines i PRL).

El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (formació, organització dels RH).

Categoria de les dades personals Els necessaris per al manteniment de la relació laboral. Gestionar els contractes, la nòmina, la formació i la PRL.

D’identificació: nom i cognoms, NIF, número de Seguretat Social, adreça postal, telèfon, correu electrònic.

Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de discapacitat.

Dades acadèmiques i professionals.

Dades bancàries per a la domiciliació del pagament de les nòmines.

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals Seguretat Social.

Hisenda.

Bancs i entitats financeres.

Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria.

Servei de prevenció aliè.

Proveïdor de manteniment de serveis informàtics.

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Tractament CANDIDATS/ES
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb les persones candidates a un lloc de treball a l’empresa.
Descripció de la categoria Persones que desitgen treballar per al responsable del tractament.
Licitud del tractament La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a la finalitat específica.

Vegeu clàusula informativa Candidats.

Categoria de les dades personals Els necessaris per gestionar els curriculum de possibles futures persones treballadores.

D’identificació: nom i cognoms, adreça postal, telèfon, correu electrònic, sexe, nacionalitat i altres dades (excloent-ne raça, salut o afiliació sindical).

Dades acadèmiques i professionals.

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals No es comuniquen.
Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria.

Proveïdor manteniment serveis informàtics.

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Un any des de la presentació de la candidatura.

 

Tractament PROVEÏDORS / COL·LABORADORS
Finalitat/s del tractament Gestió de la relació amb les persones proveïdores i col·laboradores.
Descripció de la categoria Persones amb les quals es manté una relació comercial com a proveïdores de productes i/o serveis.
Licitud del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (gestió comptable).

El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per la persona responsable del tractament (gestió de compres i encàrrecs de treballs a persones col·laboradores).

Categoria de les dades personals Els necessaris per al manteniment de la relació comercial.

D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic, sexe, nacionalitat i altres dades (excloent-ne raça, salut o afiliació sindical).

Dades acadèmiques i professionals.

Dades bancàries per a la domiciliació de pagaments.

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals Hisenda.

Bancs o entitats financeres.

Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa Gestoria.

Proveïdor de manteniment de serveis informàtics.

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.
Back To Top
X