skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop
Quin Model De Turisme Vols Per Barcelona? Inscriu-te A Les Hackatons De TurismESS I Repensem-lo Juntes

Quin model de turisme vols per Barcelona? Inscriu-te a les Hackatons de TurismESS i repensem-lo juntes

En menys d’un segle, Barcelona ha passat de ser una ciutat industrial a una ciutat de serveis, amb un fort pes del turisme. A Calidoscoop volem contribuir a decantar la balança cap als aspectes positius que genera l’activitat turística a la ciutat des de l’economia social i solidària i el consum conscient. Per fer-ho juntes, organitzem les Hackatons de TurismESS, un esdeveniment dirigit a persones emprenedores que vulguin impulsar iniciatives de turisme sostenible i responsable; a projectes turístics ja existents que vulguin desplegar noves línies d’activitat vinculades al turisme sostenible i responsable i a la ciutadania activa que hi estigui interessada. L’objectiu és generar idees que ajudin a fomentar un turisme conscient, sostenible, responsable i inclusiu.

Les Hackatons de TurismESS, que compten amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, es realitzaran en dues sessions independents el dijous 10 de juny i el divendres 2 de juliol de 2021 en format en línia, de 10 h a 17:30 h. La inscripció, subvencionada i sense cost per a la persona participant, ja es pot formalitzar en aquest enllaç.

Les Hackatons de TurismESS estaran inspirades en la metodologia de les hackatons tecnològiques, en les quals les persones participants competeixen per trobar la millor solució per al repte que es proposa. Així, les sessions  tindran un format fresc i dinàmic, amb un punt de joc i de competició, enfocat a obtenir i recollir idees que es puguin desenvolupar com a activitat socioempresarial després de la trobada. Així, a les Hackatons de TurismESS, les persones participants col·laboraran i cocrearan voluntàriament, durant una jornada de treball intens, per identificar idees que contribueixin a fer de Barcelona una ciutat referent en un turisme sostenible i de qualitat.

Concretament, les persones participants hauran de proposar solucions a una d’aquestes necessitats:

– Aparèixer al radar. Iniciatives que contribueixin a fer visible l’oferta turística sostenible existent. No calen nous imaginaris turístics perquè ja existeixen. Cal contribuir a posar-los en valor i fer-los visibles.

–  Canvi de xip. Iniciatives que contribueixin a transformar l’oferta turística existent restant precarietat al sector i caminant cap a una bona ètica professional, tot ajudant la persona consumidora a posar en valor els aspectes ètics de l’oferta turística com la comunitat, el treball, el medi ambient o la governança.

– Fem contrapès. Iniciatives que contribueixin a analitzar models turístics sostenibles, que dotin de contingut conscient l’oferta turística, que construeixin la marca d’una ciutat més sostenible i que ajudin a promoure polítiques per un turisme més inclusiu i sostenible.

Les dues sessions són independents entre si i permetran abordar els tres reptes. L’enllaç a la plataforma de videoconferències es facilitarà un cop feta la inscripció. Si vols saber tots els detalls sobre el funcionament de la jornada, consulta les preguntes i respostes


PREGUNTES I RESPOSTES

Com funcionarà la Hackató de TurismESS?

El programa de la Hackató de TurismESS es dividirà en sis fases:

 • Configuració d’equips. Els equips es determinaran prèviament a partir de la informació que es recull a la inscripció.
 • Ideació. A partir d’una tècnica de creativitat cada equip generarà el major nombre possible d’idees entorn del repte plantejat.
 • Decisió. Mitjançant una dinàmica participativa, entre totes les persones participants es durà a terme un procés de classificació i priorització d’idees per, finalment, escollir-ne una.
 • Concreció. En aquesta fase, els equips es centraran a posar a prova la idea escollida. L’objectiu és aconseguir una descripció el màxim de senzilla possible de: les característiques de la idea (què oferim), quina necessitat resol, quina és la proposta de valor, quines són les beneficiàries/usuàries i quins recursos es necessiten. Tot, de forma pensada i consensuada.
 • Presentació. Serà el moment de preparar la presentació que farem davant el jurat.
 • Jurat: es convocarà a un jurat compost per persones vinculades a l’empresa social, al consum responsable i al turisme ètic, i es fa la presentació del prototip de les idees. Els equips tenen cinc minuts per explicar el seu projecte i un torn d’un parell de preguntes obertes per part del jurat, que posteriorment deliberarà sobre quines són les dues millors propostes.

L’esdeveniment estarà dinamitzat per un equip de persones que donaran suport constant a tots els equips en allò que necessitin.

Quin serà el reconeixement?

La Hackató de TurismESS oferirà dos tipus de reconeixements:

 • Totes les persones participants tindran la possibilitat de participar en un paquet formatiu de 8 h per abordar els aspectes clau per analitzar la pre-viabilitat de les propostes finalistes (les que es presentin davant el jurat).
 • A cada edició es reconeixeran especialment dues iniciatives, que podran gaudir d’un assessorament personalitzat de 20 h posant focus en la definició del seu model de negoci i en la seva viabilitat comercial. El reconeixement serà per a la idea i les persones que estiguin disposades a analitzar-la i veure’n la viabilitat.

Com serà la jornada?

La jornada serà divertida, mentalment estimulant i sempre profitosa. Començarà a les 10 h i acabarà a les 17:30 h. El que passarà durant el dia dependrà de la comunitat que s’hi reuneixi. La Hackató de TurismESS hi posa l’espai, la metodologia de treball i les professionals; tu hi poses les idees i les ganes de crear iniciatives noves i de compartir el teu temps amb les altres persones.

La jornada es desenvoluparà en línia i necessàriament es faran descansos breus al llarg de tot el dia, sempre respectant els moments de treball en equip. Així mateix, aturarem la jornada durant 30 minuts per poder dinar i, després, reprendre la jornada per encarar el tram final.

Hi haurà diferents iniciatives?

Sí. Depenent del nombre de persones participants, el nombre d’idees pot variar. Normalment es formen i treballen entre sis i deu equips durant la jornada.

Tothom que hi participi ho ha de fer activament?

De nou, això estarà determinat per les mateixes persones participants. És el teu dia, és millor que no vagis a la Hackató de TurismESS només per observar. Participa-hi!

Què valorarà el jurat?

Els criteris que el jurat tindrà en compte seran:

 • Potencial d’impactes socials (persones destinatàries, veïnes de la ciutat, persones treballadores)
 • Potencial d’impactes mediambientals (eficiència energètica, sostenibilitat)
 • Factibilitat d’esdevenir iniciativa socioempresarial
 • Model de governança (estructures democràtiques i horitzontals)
 • Treball fet durant la jornada (creativitat, metodologia integrada, presentació, treball en equip)

Què passa quan acaba la hackató?

Les finalitats de les Hackatons de TurismESS són:

 • Creació de comunitat (coneixement, xarxa)
 • Potencialment el treball fet perduri en el temps generant impactes i contribuint a un turisme social, responsable, conscient i inclusiu.
 • Els equips donin continuïtat a la idea treballada amb voluntat de dur endavant un projecte socioempresarial.
 • Es tindrà accés a informació i recursos que poden ajudar a impulsar les iniciatives.

 

Back To Top
X