skip to Main Content
93 1713770 info@calidoscoop.coop
Internacionalització Pel Creixement De L’Economia Social I Cooperativa

Internacionalització pel creixement de l’Economia Social i Cooperativa

El dia 8 d’octubre, a les 17h30, l’Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet La Col·lectiva ofereix el taller Internacionalització pel creixement de l’Economia Social i Cooperativa. Estratègies i metodologia per avançar que tindrà com a objectiu transversal la capacitació dels agents de l’economia social i cooperativa participants, per enfocar-los cap a una lògica d’internacionalització tant en capitalització d’oportunitats, creixement en serveis, productes i mercats com la consolidació de la seva proposta de valor i model de negoci.

Iniciem la sessió exposant que és la internacionalització i la empresa.

  • Seguidament s’exposaran els elements característics de l’empresa internacional i els aspectes que hi influeixen.
  • Continuarem la sessió posant el focus a l’empresa social i els elements característics d’aquesta, així com aquests influeixen en la seva internacionalització (el model del triangle); exemples.
  • Introduirem els recursos per la internacionalització.
  • I acabarem amb un exercici de cas pràctic a resoldre conjuntament.

Data: 8/10/2019, de 17h30-19h30

Lloc: Educa Escola (Carrer de Buenos Aires, 14, L’Hospitalet)

Facilita: Calidoscoop, SCCL

Inscripcions: https://www.ateneulh.coop/formacions/

Back To Top
X